FOLIA B 7000

Metallbearbetningsvätska utvecklad med biopolymer

Produktbeskrivning

Multiofunktionell, fri från olja.