BIOHYDRAN SE 32

Hydraulsystem utomhus.
Drifttemperaturer som kan överskrida +80 °C.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • AFNOR : AFNOR FR/27/02
  • ISO : ISO 15380 HEES
  • SWEDISH STANDARD : SS 15 54 34

Tillverkarspecifikationer

  • Approved :
    DENISON : DENISON

Produktbeskrivning

BIOHYDRAN SE har ett naturligt högt och stabilt viskositetsindex. Ingen viskositetsförlust på grund av skjuvning. Den stabila viskositetsnivån säkerställer en optimal hydraulisk effektivitet under vätskans hela livslängd.
De goda smörjande egenskaperna och korrosionsskyddet förlänger komponenternas livslängd i hydrauliska system.
Den utmärkta oxidationsstabiliteten för BIOHYDRAN SE ger längre bytesintervaller jämfört med traditionella mineraliska hydraulvätskor.
Snabb avluftning och mycket liten skumningstendens begränsar luftföroreningar i kretsen.
BIOHYDRAN SE är blandbar med klassiska HM och HV mineraliska hydraulvätskor.