CARTER BIO 150

Växlar där det finns risk för oavsiktliga utsläpp i miljön.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 12925-1 CKD ,ISO 12925-1 CKC

Produktbeskrivning

CARTER BIO har mycket bra EP-egenskaper och ett höggradigt slitageskydd vilket säkerställer ett bra skydd av växlar under hög belastning.
De syntetiska basoljorna kombinerar goda smörjande egenskaper och en hög oxidationsstabilitet. Dessa basoljor uppfyller European Ecolabels kriterier för biologisk nedbrytbarhet, förnybart kolinnehåll och ekotoxicitet.
Den biologiska nedbrytbarheten för CARTER BIO är över 60 % efter 28 dagar (provningsförfarande OECD 301B).
CARTER BIO har fördelar vid smörjning i både höga och låga temperaturer jämfört med mineraloljor.
- Mycket högt viskositetsindex och skjuvningsstabilitet garanterar en tjock oljefilm vid höga temperaturer (se tabell på sidan 2).
- Den låga flytpunkten samt viskositeten vid låga temperaturer säkerställer enklare starter i kalla miljöer.
CARTER BIO säkerställer ett höggradigt korrosionsskydd, även vid förorening av saltvatten.