CERAN AD PLUS

Fett med EP-egenskaper och mycket god vidhäftning för svåra förhållanden.
För stållinor, skenor, vinschar, spel, öppna växlar och kedjor.
Rekommenderas för cementanläggningar, gruvor, stenbrott och offshore.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • DIN : DIN 51502 OGPON-20
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBDIB 0
  • NLGI Grade : 0-1

Tillverkarspecifikationer

  • Approved :
    DANIELI : DANIELI

Produktbeskrivning

Utmärkt termisk och mekanisk stabilitet. Anpassad för ett brett temperaturområde.
Utmärkt belastningsmotstånd tack vare sina naturliga EP- och slitageskyddande egenskaper.
Utmärkta vidhäftningsegenskaper på stållinor, öppna växlar och metallytor i allmänhet.
Utmärkt vattenbeständighet. Fettet behåller i stort sett sin konsistens även när stora mängder vatten trängt in i fettet.
Utmärkta oxidations- och korrosionsskyddande egenskaper tack vare kalciumsulfonat, även vid förekomst av havsvatten.
CERAN AD PLUS innehåller inte bly eller andra tungmetaller som anses vara skadliga för hälsa eller miljö.