COPAL SPRAY-AEROSOL

Fett med fasta smörjmedel.
För leder, öppna växlar och stållinor.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • NLGI Grade : 1

Tillverkarspecifikationer

  • Approved :
    KARL MAYER : KARL MAYER
    SMS : SMS

Produktbeskrivning

COPAL SPRAY innehåller en stor mängd fast smörjmedel för ökad motståndskraft mot höga belastningar och stötar.
Typ av förtjockningsmedel samt val av basoljor och tillsatser i kombination med det fasta smörjmedlets kornstorlek säkerställer:
- Mycket goda EP-, rost- och slitageskyddande egenskaper.
- Helt olöslig i vatten.
- Bra motståndskraft mot låga temperaturer.
- Bra motståndskraft mot föråldring.
- Lätt att applicera: aerosolspray.
- Bevarar ozonlagret: drivgas bestående av koldioxid.