CERAN CA

Halvflytande fett med EP-egenskaper och mycket god vidhäftning för stållinor, skenor, vinschar och kedjor.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • DIN : DIN 51502 OGPON-25
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBDIB 0

Produktbeskrivning

Utmärkt termisk och mekanisk stabilitet. Återfår sin ursprungliga konsistens efter kylning till omgivande temperatur.
Utmärkt belastningsmotstånd tack vare naturliga EP- och slitageskyddande egenskaper.
Mycket god vidhäftning mot metall.
Utmärkt vattenbeständighet. Fettet behåller i stort sett sin konsistens även när stora mängder vatten trängt in i fettet.
Utmärkta oxidations- och korrosionsskyddande egenskaper tack vare kalciumsulfonat, även vid förekomst av havsvatten.
CERAN CA innehåller inte bly eller andra tungmetaller som anses vara skadliga för hälsa eller miljö.