AZOLLA AF 100

Hydraulsystem som är särskilt känsliga för bildande av avlagringar och/eller som drivs under förhållanden med höga temperaturer och tryck.
Lager och diverse utrustning.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

 • DIN : DIN 51524-2 HLP
 • ISO : ISO 6743-4 HM ,ISO 11158 HM
 • SAE : SAE MS 1004
 • US STEEL : US Steel 136

Tillverkarspecifikationer

 • Approved :
  MAN : MAN N698 HLPD
  VICKERS : EATON I-286S ,EATON M-2950S
  DANIELI : DANIELI

Produktbeskrivning

Utmärkta slitageskyddande egenskaper säkerställer skydd av maskindelar.
Enastående oxidations- och termisk stabilitet: längre livslängd för oljan och förlängning av oljebytesintervallerna.
Utmärkt filtrerbarhet med eller utan närvaro av vatten.
Enastående motståndskraft mot hydrolys och goda demulgeringsegenskaper.
Goda rostskyddande och korrosionsskyddande egenskaper för optimalt skydd av kretskomponenter.
Goda egenskaper vid luftkontakt: snabb avluftning och liten skumningstendens.
AZOLLA AF innehåller inte tungmetaller eller zink för att undvika att dessa ämnen ansamlas i naturen.