CERAN MS

Universalfett med EP-egenskaper anpassat för mycket tunga belastningar och mycket höga temperaturer samt stötar och vibrationer.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • DIN : DIN 51502 KPF1/2R-20
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBFHB 1/2
  • NLGI Grade : 1-2

Tillverkarspecifikationer

  • Approved :
    CNBM-HCRDI : CNBM-HCRDI
    CNBM-SINOMA : CNBM-SINOMA

Produktbeskrivning

Utmärkt vattenbeständighet. Fettet behåller i stort sett sin konsistens även när stora mängder vatten trängt in i fettet.
Utmärkta oxidations- och korrosionsskyddande egenskaper tack vare kalciumsulfonat, även vid förekomst av havsvatten.
CERAN MS innehåller inte bly eller andra tungmetaller som anses vara skadliga för hälsa eller miljö.