CERAN GEP

Fett med EP-egenskaper och god vidhäftning anpassat för höga temperaturer och tunga belastningar.
För växlar och transmissioner.
För öppna växlar i sockerrörskvarnar.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • DIN : DIN 51502 OGPFOR-25
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBFHB 0

Tillverkarspecifikationer

  • Approved :
    DANIELI : DANIELI

Produktbeskrivning

Utmärkt termisk och mekanisk stabilitet. Återfår sin ursprungliga konsistens efter kylning till omgivande temperatur.
Utmärkt belastningsmotstånd tack vare naturliga EP- och slitageskyddande egenskaper.
Sprutbar, mycket god vidhäftning mot metallytor.
Utmärkt vattenbeständighet. Fettet behåller i stort sett sin konsistens även när stora mängder vatten trängt in i fettet.
Utmärkta oxidations- och korrosionsskyddande egenskaper tack vare kalciumsulfonat, även vid förekomst av havsvatten.
CERAN GEP innehåller inte bly eller andra tungmetaller som anses vara skadliga för hälsa eller miljö.