DIEL MS 7000

Finbearbetning av komplexa former och för exakta mått.

Produktbeskrivning

Mycket klar mineralolja.
Bra motståndskraft mot oxidation.
Hög flampunkt.
Denna produkt har valts ut för sin mycket låga petroleumhalt (låg flyktighet).
Mycket låga halter av aromatiska ämnen.
Låg flytpunkt, kan förvaras utomhus.