CERAN WR 2

Multifunktionellt, vattenbeständigt, kalciumsulfonatkomplexfett för höga belastningar och temperaturer som är utvecklat för alla typer av tillämpningar i industri och sjöfart, som arbetar under de svåraste förhållanden (vatten, värme, damm och andra föroreningar).

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • DIN : DIN 51502 KP2R-25
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBFIB 2
  • NLGI Grade : 2

Produktbeskrivning

Tack vare fettets sammansättning och egenskaper uppfyller CERAN WR 2 de strängaste kraven från industrin. Fettets användningsområde är brett, varför det kan ersätta flera konventionella fetter.
Utmärkt temperaturstabilitet. Det återtar sin ursprungliga konsistens när det kylts ner till omgivande temperatur.
Anmärkningsvärt lastmotstånd tack vare fettets naturliga EP och antislitage egenskaper.
Utomordentligt vattenbeständigt, konsistensen bibehålles även när stora mängder vatten kommit in i fettet.
CERAN WR 2 innehåller inte bly, eller andra tungmetaller som anses skadliga för människors hälsa och för miljön.