NATERIA MJ 40

Naturgas- och biogasmotorer: reningsverk, flytande gödsel och deponier.

Standarder & Godkännanden

Tillverkarspecifikationer

  • Approved :
    JENBACHER : GE-JENBACHER TI 1000-1109
  • Meets the requirement of :
    CATERPILLAR : CATERPILLAR

Produktbeskrivning

NATERIA MJ 40 innehåller mineralbasoljor som är utvalda för sin termiska stabilitet, nitrering och motståndskraft mot oxidation.
De speciella tillsatserna ger viktiga slitage- och korrosionsskyddande egenskaper samt en förbättrad rengörande förmåga. Den goda rengörande förmågan säkerställer neutralisering av syrakomponenter från bränslet (" dual-fuelmotorer") eller från svavelväten i biogas.