GLACELF MPG SUPRA

Odlade livsmedel, läkemedelsindustri, kraftvärmeverk, kyl- och värmekretsar.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • AFNOR : AFNOR NFR 15-601
  • ASTM : ASTM D 3306

Produktbeskrivning

Kompatibel när det blandas med andra frostskyddsmedel baserade på propylenglykol och etylenglykol.
Brett temperaturområde.
Värmeöverföringsprestanda med låga energiförluster.
Långvarigt korrosionsskydd genom användning av patenterade organiska hämmare (med "SUPRA" kvalitet och prestanda).
Förbättrad stabilitet med spädvatten.
"Long life"-egenskaperna för vätskan innebär färre byten och därmed lägre kostnad.