GLACELF SUPRA

Industriella diesel- och gasmotorer av alla storlekar.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • AFNOR : AFNOR NFR 15-601
  • ASTM : ASTM D 3306 ,ASTM D 4985 ,ASTM D 4656
  • BRITISH STANDARD : BS 6580
  • SAE : SAE J 1034

Tillverkarspecifikationer

  • Approved :
    CATERPILLAR : CATERPILLAR

Produktbeskrivning

Tack vare den speciella organiska formuleringen ger GLACELF SUPRA ett bättre kavitationsskydd än andra moderna frostskyddsmedel. Korrosionsskyddet är också bättre för aluminiumdelar i moderna motorer.
GLACELF SUPRAs utmärkta termiska stabilitet eliminerar risken för mineralavlagringar, särskilt nära varma komponenter: cylinderfodrets topp, cylinderhuvuden, värmeväxlarrör och värmemotstånd.
Detta säkerställer:
- Bibehållen värmeöverföring.
- Bibehållen flytbarhet.
- Minskad risk för erosion i rören (orsakat av cirkulerande hårda avlagringspartiklar).
- Kretsens renhet.
- Förlängd livslängd för temperaturkänsliga komponenter.
GLACELF SUPRAs "Long Life"-egenskaper innebär att bytesintervallerna kan förlängas och därmed blir återvinningskostnaderna för kylarvätskan lägre.