COOLELF SUPRA

Industriella diesel- och gasmotorer av alla storlekar.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • AFNOR : AFNOR NFR 15-601
  • ASTM : ASTM D 3306 ,ASTM D 4985
  • BRITISH STANDARD : BS 6580
  • SAE : SAE J 1034

Produktbeskrivning

Tack vare den speciella organiska formuleringen ger COOLELF SUPRA ett bättre kavitationsskydd än andra jämförbara kylarvätskor. Korrosionsskyddet är också bättre för aluminiumdelar i moderna motorer. COOLELF SUPRAs utmärkta termiska stabilitet eliminerar risken för mineralavlagringar, särskilt nära varma komponenter: cylinderfodrets topp, cylinderhuvuden, värmeväxlarrör och värmemotstånd. Det säkerställer att: - värmeöverföringsförmågan bibehålls - vätskans funktionalitet bibehålls - risken för erosion i rören (orsakat av cirkulerande hårda avlagringspartiklar) minskar - kylsystemet hålls rent - temperaturkänsliga komponenter får längre livslängd. COOLELF SUPRAs "Long Life"-egenskaper innebär att bytesintervallerna kan förlängas och därmed blir återvinningskostnaderna för kylarvätskan lägre.