COOLELF ECO BS

TOTAL COOLELF ECO BS är en organisk kylvätska, färdig att använda. Det är en kylvätska baserad på monoetylenglykol och utvalda organiska hämmare som inte innehåller borax, aminer, nitrit eller fosfater. Produkten rekommenderas för användning i alla kylsystem för förbränningsmotorer.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • BRITISH STANDARD : BS 6580

Produktbeskrivning

TOTAL COOLELF ECO BS ger följande fördelar för användaren: - Korrosionsskydd, även för järnhaltiga metaller - Frostskydd. - kokskydd - blandbarhet. - Tätningskompatibilitet - Hårdvattens stabilitet. - låg kostnad. De organiska tillsatserna förhindrar deponering, håller ytan ren och optimerar värmeöverföringen.