GLACELF ECO BS

TOTAL GLACELF ECO BS är ett koncentrerat organiskt kylmedel baserat på monoetylenglykol och utvalda organiska hämmare och innehåller inga borax, aminer, nitrit eller fosfater.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • BRITISH STANDARD : BS 6580

Produktbeskrivning

TOTAL GLACELF ECO BS ger följande fördelar för användaren: - Korrosionsskydd, även för järnhaltiga metaller - Frostskydd. - Kokskydd .- Blandbarhet. - Tätningskompatibilitet. - Hårdvattenstabilitet .- Låg kostnad. De organiska tillsatserna förhindrar deponering, håller ytan ren och optimerar värmeöverföringen.