BIOPRESLIA HT 46

Hydraulaggregat (turbiner och hydraulsystem).

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • AFNOR : AFNOR FR/27/02
  • ISO : ISO 15380 HEES

Produktbeskrivning

Mycket goda smörjande egenskaper.
Biologiskt nedbrytbart enligt OCDE 301C, D, E, F.
Hög andel förnybara råmaterial (högre än 50 %).
Termisk stabilitet för förlängda bytesintervaller jämfört med konventionella estrar.
Mycket hög hydrolytisk stabilitet.
Skydd mot slitage och korrosion (järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller).
Mycket goda luft- och vattensläppande egenskaper.