• PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201604_5L
  • PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201907_10L.j
  • PCK_TOTAL_ADBLUE_8LN_201907_5L.j

ADBLUE

AdBlue® är en vätska bestående av 32,5 % urea och vatten, och som rekommenderas i avgasrening
med SCR-teknik.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • ISO : ISO 22241

Produktbeskrivning

- AdBlue® används i katalysatorprocessen i fordon som är utrustade med SCR (Selektiv
Katalytisk Reduktion). Komponenten är ett reduktionsmedel som används för att eliminera
kväveoxider (NOx) i avgaserna som bildas vid förbränningsprocessen.
- AdBlue® kan användas i alla fordon som är utrustade med SCR-teknik.319:319
- AdBlue® är inte en dieseltillsats. Det får inte blandas eller tillsättas i bränsletanken.