MOTO 2 RACE

Högkvalitativt smörjmedel som rekommenderas för alla typer av 2-taktsmotorer i sportmotorcyklar.

ELF MOTO2 RACE är lämpligt för krävande användning i amatörtävlingar för motorcyklar, samtidigt som oljan uppfyller kraven för daglig användning.

Produktbeskrivning

Höggradigt rengörande skydd av motorn: ELF MOTO2 RACE:s rengörande tillsatser bearbetar avlagringar med hjälp av värme och ser till att motorn hålls ren.

Ren förbränning: metallpartiklar som beror på att tillsatserna och bränslet åldras orsakar avlagringar. Oljan förbränns utan att bilda avlagringar.

Lägre kontrollerat slitage: Beläggningar i kolvens övre kolvringsspår minskar flexibiliteten och resulterar i otillräcklig smörjning.