DIEL MS 9000

Används allmänt för både grovbearbetning och ytbehandling.
Finbearbetning av komplexa former och för exakta mått.
Rekommenderas av många tillverkare av erosionsmaskiner.

Produktbeskrivning

DIEL MS 9000 är en mycket lättflytande petroleumprodukt som är särskilt lämplig för erosionsarbeten tack vare det mycket smala destilleringsintervallet.
Mycket låg flyktighet.
Hög flampunkt.
Utmärkt motståndskraft mot oxidation.
Inga giftiga ämnen.