CARTER EP 100

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • AGMA : AGMA 9005-E02 EP
  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 12925-1 CKD
  • US STEEL : US Steel 224

Tillverkarspecifikationer

  • Approved :
    DANIELI : DANIELI
    DAVID BROWN : DAVID BROWN

Produktbeskrivning

Utmärkta EP- och slitageskyddande egenskaper.
God kompatibilitet med tätningar.
Mycket högt motstånd mot oxidation och försämring av oljan.
Enastående skydd mot rost och korrosion av kopparlegeringar.
Mycket god motståndskraft mot bildning av skum och emulsioner.