MARTOL EP 405 CF

För all strängformning: djuppressning, stångdragning, kallbearbetning, m.m.

Produktbeskrivning

Mineralolja utan tillsatser innehållande klor.
Mycket goda EP-egenskaper.
Utmärkta smörjande egenskaper.
Har hög smörjande effekt vilket gör att flera pressningar i rad kan göras utan smörjning.
Enkel avfettning med varm alkalisk lut eller lösningsmedel.