MARTOL EP 65 CF

För all strängformning: djuppressning, stångdragning, kallbearbetning, m.m.

Produktbeskrivning

Mineralolja utan tillsatser innehållande klor.
Utmärkt spridning av oljefilm.
Denna speciella formulering tar hänsyn till behovet av förbättrade arbetsförhållanden och ökad användarvänlighet.
Tillsatser för god smörjförmåga, slitageskydd och EP-egenskaper ger förbättrad bibehållen eggskärpa och mycket god ytfinish - faktorer som alla bidrar till att minska produktionskostnaderna.
Goda egenskaper vid pressning.
Avfettning med varm alkalisk lut eller vanliga lösningsmedel.
Vi har tagit fram klorfria produkter som svar på behovet att skydda miljön och för att möta kraven inom vissa branscher.
Oljan har prestanda som är helt jämförbar med en motsvarande klorerad produkt och har fördelen att inte orsaka föroreningar samt är billigare att avfallshantera.
Mycket goda egenskaper mot korrosion.