BIOADHESIVE PLUS

Biologiskt nedbrytbart fett med utmärkt vidhäftningsförmåga och vattentålighet.
Rekommenderas för marina och industriella tillämpningar.
Skydd (Galls-kedjor).

Standarder & Godkännanden

Interna klassificeringar

  • DIN : DIN 51502 ME1E-20
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBBIA 1
  • NLGI Grade : 1

Produktbeskrivning

BIOADHESIV PLUS är olöslig i vatten vilket leder till en enastående motståndskraft mot genomspolning med vatten.
BIOADHESIV PLUS har utmärkta egenskaper vad gäller korrosionsskydd, även i närvaro av havsvatten.
BIOADHESIV PLUS har i allmänhet mycket god vidhäftning på metallytor.
BIOADHESIV PLUS innehåller inte bly eller andra tungmetaller som anses vara skadliga för hälsa eller miljö.
BIOADHESIV PLUS är ett fett som är helt biologiskt nedbrytbart, minimalt giftigt och ej bioackumulerbart (enligt test OECD 301B).